Regulamin

 

 1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 2. Rodzice /opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu terapii. Terapeuci nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu terapii.
 3. Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone.
 4. Terapeuta ma prawo poprosić opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.
 5. Dziecko powinno posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy oraz buty na zmianę. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.
 6. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie, DEFINITIVA ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
 7. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić w recepcji planowane nieobecności dziecka ( planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić  ewentualne przesunięcie zajęć.
 8. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.
 9. Na prośbę rodziców pisanie opinii na temat przebiegu terapii dziecka jest dodatkowo płatne.
 10. Diagnoza/Konsultacja odwołana w tym samym dniu wiąże się z opłatą 50%.
 11. Rodzic ma prawo rozwiązać kontrakt z miesięcznym wypowiedzeniem.

 

 

Zasady rozliczeń

       Opłaty za terapię indywidualną i grupową dokonywane są   jednorazowo za cały miesiąc z góry.

Przy płatności uiszczonej do siódmego dnia danego miesiąca koszt pojedynczych zajęć jest mniejszy o 10zł.

Zajęcia opłacone w kolejnych tyg. miesiąca, jak i zajęcia opłacone pojedynczo są płatne 10zł więcej.

Płatności dokonujemy gotówką w recepcji ośrodka.

 

*Rodzic ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia opłat nie później niż  do godz. 14.00 dnia   poprzedzającego terapie, telefonicznie lub przez sms( nie odwołujemy zajęć e-mailem)

*odwołanie zajęć po godz. 14.00 w dniu poprzedzającym terapie skutkuje uiszczeniem opłaty w wysokości 50% opłaty za zajęcia

* za zajęcia odwołane w dniu terapii ośrodek pobiera opłatę w wysokości 100%

*odwoływanie zajęć  tylko w godzinach 9.00-20.00, odwołane zajęcia po godzinie 20.00 będą traktowane jak odwołane w dniu terapii

*opiekun/rodzic ma prawo do rozwiązania Kontraktu z  miesięcznym  jego wypowiedzeniem

*zawieszenie zajęć na okres dłuższy niż 2 tygodnie  skutkuje uiszczeniem opłaty w wysokości 70zł(zajęcia indywidualne), 50zł(zajęcia grupowe) za każdą kolejną godzinę  nieobecności w celu rezerwacji godziny terapeutycznej. Brak tej opłaty spowoduje utratę stałego terminu

*przypadki zdarzeń losowych( np. wypadek, nagły pobyt dziecka, opiekuna w szpitalu itd.) uniemożliwiających udział dziecka w zajęciach będą rozpatrywane indywidualnie.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w związku z wysłaniem zapytanie/wiadomości przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. UODO. Administratorem danych osobowych jest: MARTA CHROŁOWSKA-KLEKOTKA „DEFINITIVA”

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550