Cennik

 

Cennik usług w ośrodku przy ul. Wyczòłki obowiązywać będzie od 01.08.2024

 

DIAGNOZY Czas trwania Cena
• Diagnoza przetwarzania procesów sensorycznych
3 spotkania 580 zł
• Diagnoza integracji sensorycznej w języku angielskim 3 spotkania 800 zł
• Rediagnoza przetwarzania procesów sensorycznych
2 spotkania 450 zł
• Diagnoza dysleksji, dysortografii i dysgrafii

   wydanie pisemnej opinii

2 – 3 spotkania

 

180 zł/godzina

160 zł

• Badanie pedagogiczne pod kątem gotowości szkolnej

   wydanie pisemnej opinii

2 spotkania

 

180 zł/godzina

160 zł

ODWOŁANIE DIAGNOZY/REDIAGNOZY

W TYM SAMYM DNIU SKUTKUJE UISZCZENIEM OPŁATY W WYSOKOŚCI

50% KOSZTÓW DIAGNOZY/REDIAGNOZY

 

KONSULTACJE Czas trwania Cena
Konsultacja logopedyczna 60 min 200 zł
Konsultacja terapii ręki 60 min 200 zł
• Konsultacja kwalifikujące na zajęcia TUS 60 min 200 zł
Konsultacja z rozwoju przetwarzania  procesów sensorycznych 60 min 230 zł
• Instruktaż dla rodzica mający na celu uczenie rodzica wdrażania zaleceń

(przeprowadzenie instruktażu lub pisemne zalecenia)

60 min 160 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna 60 min 230 zł
Konsultacja psychologiczna 60 min 230 zł
• Spotkania z rodzicami w ramach zajęć TUS (raz na dwa miesiące) 60 min 160 zł

 

ODWOŁANIE KONSULTACJI

W TYM SAMYM DNIU SKUTKUJE UISZCZENIEM OPŁATY W WYSOKOŚCI

50% KOSZTÓW  KONSULTACJI

 

   Zaświadczenie o odbytej konsultacji/trwającej terapii             80 zł

   Opinie dotycząca przebiegu terapii i konsultacji                          160 zł

 

 

TERAPIE Czas trwania Cena
• Terapia integracji sensorycznej 50 min 160 zł
• Terapia integracji sensorycznej w języku angielskim 50 min 200 zł
• Terapia logopedyczna 30 min 100 zł
• Terapia logopedyczna 50 min 160 zł
• Terapia trudności szkolnych i dysleksji
50 min 160 zł
• Terapia psychologiczna/psychoterapia
60 min 180 zł
• Terapia ręki 50 min 160 zł
• Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe 50 min 110 zł osoba
• Trening umiejętności społecznych – zajęcia indywidualne 50 min 160 zł
• Zintegrowana terapia IS +Forbrain
50 min 170 zł
• Zintegrowana terapia IS + terapia ręki
50 min 170 zł
• Fizjoterapia
50 min 170 zł

ODWOŁANIE TERAPII

W TYM SAMYM DNIU SKUTKUJE UISZCZENIEM OPŁATY W WYSOKOŚCI

100% KOSZTÓW  TERAPII

 

   Zaświadczenie o odbytej konsultacji/trwającej terapii             80 zł

   Opinie dotycząca przebiegu terapii i konsultacji                          160 zł

 

 

TRENING SŁUCHOWY JOHANSEN – IAS Cena
Pierwsza pełna diagnoza z audiometrem
Badanie lateralizacji.
Pełne badanie audiometryczne:
– badanie jednouszne (lewe, prawe ucho )
– badanie obuuszne.
Test dychotyczny.
350 zł
Diagnoza bez audiometru 250 zł
Przygotowanie indywidualnego programu
Na podstawie diagnozy przygotowana jest indywidualna płyta CD
250 zł
Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Pełne badanie audiometryczne
230 zł
Diagnoza kontrolna bez audiometru
180 zł

 

ODWOŁANIE KONSULTACJI

W TYM SAMYM DNIU SKUTKUJE UISZCZENIEM OPŁATY W WYSOKOŚCI

50% KOSZTÓW  KONSULTACJI

 

DOTYCZY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH SYSTEMATYCZNIE NA TERAPIE
INTEGRACJI SENORYCZNEJ, TERAPIE PEDAGOGICZNĄ, TERAPIE LOGOPEDYCZNĄ
Cena
Pierwsza pełna diagnoza z audiometrem
Badanie lateralizacji.
Pełne badanie audiometryczne:
– badanie jednouszne (lewe, prawe ucho)
– badanie obuuszne.
Test dychotyczny.
300 zł
Diagnoza bez audiometru 230 zł
Przygotowanie indywidualnego programu
indywidualna płyta CD
250 zł
Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Pełne badanie audiometryczne
200 zł
Diagnoza kontrolna bez audiometru 160 zł

 

Neuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY Cena
Diagnoza 350 zł
I etap treningu 470 zł
Diagnoza kontrolna 270 zł
II etap treningu 460 zł
III etap treningu i każdy kolejny 450 zł

ODWOŁANIE KONSULTACJI

W TYM SAMYM DNIU SKUTKUJE UISZCZENIEM OPŁATY W WYSOKOŚCI

50% KOSZTÓW  KONSULTACJI

Ilość etapów potrzebnych do uzyskania poprawy funkcjonowania w sferze słuchowej i zmniejszenia nasilenia objawów CAPD zależy od zaleceń terapeuty oraz indywidualnych postępów dziecka.

 

Neuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY dotyczy dzieci  systematycznie uczęszczających na terapie
integracji sensorycznej, terapie pedagogiczną, terapie logopedyczną
Cena
Diagnoza 320 zł
I etap treningu 470 zł
Diagnoza kontrolna 260 zł
II etap treningu 460 zł
III etap treningu i każdy kolejny 450 zł

ODWOŁANIE KONSULTACJI

W TYM SAMYM DNIU SKUTKUJE UISZCZENIEM OPŁATY W WYSOKOŚCI

50% KOSZTÓW  KONSULTACJI

Ilość etapów potrzebnych do uzyskania poprawy funkcjonowania w sferze słuchowej i zmniejszenia nasilenia objawów CAPD zależy od zaleceń terapeuty oraz indywidualnych postępów dziecka.

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550