Neuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY

Neuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY – to pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzony on-line. Program pozwala na dostosowanie terapii do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – terapia w domu pacjenta pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty / w poradni.

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy jest opartą na aktualnych badaniach naukowych.

Rodzaje ćwiczeń są zróżnicowane w zależności od tego, do jakiego podtypu klinicznego APD dziecko zostało zakwalifikowane oraz od wieku dziecka. Program jest dostosowany do kilku poziomów rozwojowych, od wieku przedszkolnego do młodzieży. Mogą w nim uczestniczyć również   dzieci z  niedosłuchem, szczególnie te, które późno otrzymały aparaty słuchowe.

Jeśli Państwa dziecko ma:

i równocześnie obserwują Państwo, że :

Neuroflow Terapia ATS  jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

Aktywny Trening Słuchowy poprawia zdolności dziecka w:

W efekcie  skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania ,  pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Po zastosowaniu treningu ATS zauważamy również:

Jak przebiega terapia:

  1. Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców.
  2. Cały trening podzielony jest na trzy etapy i trwa od 12 do 18 tygodni.
  3. Każdy etap  treningu słuchowego  poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.
  4. Sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok.  20-25 min.
  5. Diagnozy prowadzą providerzy  Neuroflow ATS, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające pracy metodą Neuroflow  ATS.

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550