mgr Marta Chrołowska-Klekotka

Fizjoterapeuta (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – wydział fizjoterapii)

terapeuta form muzyczno – ruchowych
(Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach – wydział fizjoterapii)

dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej SI
(PSTIS – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – I – II stopień. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, ,,Teoria Integracji Sensorycznej w Diagnozie i Terapii Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi”)

terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS
(Instytut Johansena IAS Polska)

diagnosta i terapeuta Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą NEUROFLOW – Aktywny Trening Słuchowy
(APD-Medical, Warszawa)

uczestnik konferencji naukowo – szkoleniowej:
Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości).

członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS).
Przez 13 lat instruktor gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach.

Ukończone kursy i szkolenia:

„Opinie SI-opracowywanie opinii oraz budowanie planu terapeutycznego w oparciu o ocenę diagnostyczną procesów sensoryczno – motorycznych”
(organizator: Terapeuci na walizkach)

” Charakterystyka ADHD w kontekście integracji sensorycznej”
(organizator: Terapeuci na Walizkach)

„Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej: STEPSI-narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego, Tracy Muran Stackhouse”
(organizator: PSTIS)

„Diagnoza i terapia SI małego dziecka”
(organizator: Fundacja OKNO)

„Bateria Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej”
(organizator: PSTIS)

„Certyfikowany diagnosta w zakresie Baterii Polskich Standaryzowanych Testów Integracji Sensorycznej”
(organizator: PSTIS)

Szkolenie doskonalające „ Uptade Neuroflow ATS 2021”
(organizator: APD- Medical)

„Diagnoza i terapia SI małego dziecka”
(organizator: Fundacja na Rzecz Rodzin dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO)

Procesy samoregulacji niemowląt. Aspekt sensoryczny w pierwszym roku życia.
(organizator: Terapeuci na Walizkach)

„Diagnoza różnicowania zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz współwystępujące zaburzenia neurorozwojowe. Specyfika rozwoju psychoruchowego małego dziecka w aspekcie komunikacyjnym”
(organizator: Fundacja na Rzecz Rodzin i Dzieci z autyzmem i Innymi Dysfunkcjami Okno, Warszawa)

„MNR  Terapia Neurotaktylna Poziom 1”
(organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej, Warszawa)

„Procesy Samoregulacji Niemowląt”
(organizator: terapeuci na walizkach- kursy, szkolenia, Gdańsk)

„Szkolenie doskonalące Update Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy 2018”
(organizator: APD-MEDICAL, Warszawa)

„Obserwacja kliniczna w ujęciu fizjoterapeutycznym”
(organizator: Fundacja „OKNO”)

„Bilateralna Integracja – Program Szkolny”
(prowadzący, Agnieszka Samuś)

„Konferencja Naukowa SI – Modulacja Sensoryczna- Neurologiczny proces od narodzin do starości”
(organizator: PSTIS)

„Obserwacja kliniczna w ujęciu fizjoterapeutycznym”
(organizator: Fundacja na Rzecz Rodzin Dzieci z Autyzmem i Innymi Dysfunkcjami OKNO)

„Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej: STEPSI-narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego” Tracy Muran Stackhouse
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

„Stymulacja lewej półkuli. Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania.”
(organizator: PSTIS Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

„Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy”.
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej).

„Nadpobudliwość psychoruchowa a integracja sensoryczna”.
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej).

„Muzyka w procesie uczenia się i terapii”
(organizator: Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno – Pedagogicznej).

„Logopedia a Terapia Integracji sensorycznej”
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

Seminarium szkoleniowe: „Mózgowe Podłoże Funkcjonowania Człowieka”
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

„Autyzm – specyficzne potrzeby – kompleksowa terapia”
(organizator: Fundacja Synapsis).

„Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż.”
(orgnizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

„Kurs I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne”
(organizator: Integracyjne Centrum Treningowe, Bielsko – Biała)

Uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej „Ruch, wzrok, słuch – podstawa uczenia się”
(organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

„Trudne zachowania – pozytywne podejście”
(organizator: Fundacja SYNAPSIS)

„Komunikacja, umiejętności społeczne, zabawa: jak uczyć dzieci z autyzmem tych odrębnych, lecz powiązanych ze soba umiejetności?”
(organizator: Fundacja KROK PO KROKU)

„Terapia Reki”
(organizator: a Centrum, Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju, Warszawa)

„Odmieniając codzienne chwile”, szkolenie przygotowujące do uczenia dziecka z autyzmem umiejętności społeczno -komunikacyjnych przez zabawę.
(organizator: Fundacja Zrozumieć Autyzm)

Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne”. Mary Kawar
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

„Trening Umiejętności Społecznych( TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu”
(organizator:Fundacja Pomoc Autyzm)

„Szkolenie doskonalące Update Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy 2016”
(organizator:APD-Medical)

„Szkolenie doskonalące Update Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy 2017”
(organizator:APD-Medical)

„Elementy Integracji Odruchów w pracy terapeuty Integracji Sensorycznej”
(prowadząca: Marta Surga)

„Zachowania niepożądane u dzieci”
(organizator: Scolaris)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550