mgr Małgorzata Dowgiałło

Logopeda
(Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

Surdologopeda
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Neurologopeda
(Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej W Warszawie)

Oligofrenopedagog
(Wyższa Szkoła wiedzy o zdrowiu w Bydgoszczy)

Terapeuta Integracji Sensorycznej
(Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

Nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej

Ukończone kursy i szkolenia:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
(I stopień)

Terapia integracji sensorycznej u dzieci z autyzmem
(PSTIS)

Terapia integracji sensorycznej u dzieci z ADHD
(PSTIS)

Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od trzeciego roku życia

Program Rozwoju Komunikacji MAKATON
(certyfikaty szkoleń prowadzonych przez dr Bogusławę Kaczmarek)

Szkolenie z zakresu terapii psychomotorycznej wg M. Procus i M. Block

Metoda Dobrego Startu
(kurs prowadzony przez prof. Martę Bogdanowicz)

Warsztaty z zakresu wspomagania dzieci w rozwoju zdolności do skupienia uwagi, świadomego zapamiętywania i odtwarzania
(wg koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej)

Warsztaty z zakresu Edukacji Matematycznej Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
(wg koncepcji prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej)

Wczesna interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0 – 6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego

Ruch, taniec i muzyka w integracji grupy – Klanza

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550