mgr Ewelina Wójcik

Pedagog specjalny- tyflopedagog i oligofrenopedagog
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej – Wydział Pedagogiki w Lublinie)

terapeuta integracji sensorycznej
(PSTIS- Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej I i II stopień)

Ukończone kursy i szkolenia:

„Terapia Ręki”
(aCentrum-Centrum Wspierania Rozwoju w Warszawie)

„Trening czystości dla dzieci ze specjalnymi potrzebami”
(KROK PO KROKU- Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologii Behawioralnej)

„Jak wprowadzać komunikację pozawerbalną dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem? Różne systemy komunikacji AAC ze szczególnym naciskiem na piktogramy-szwedzki system komunikacji dla osób z zaburzeniami w komunikowaniu się. Wspieranie rozwoju dziecka będącego we wczesnym wspomaganiu rozwoju, w edukacji wczesnoszkolnej, w szkołach specjalnych”
(WCIES- Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

„Wykorzystanie pedagogiki zabawy- jako ważnego sposobu na aktywizowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną”
(WCIES- Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

„Kształtowanie umiejętności związanych z samodzielnością w pracy z dziećmi z autyzmem- techniki behawioralne”
(WCIES- Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

„Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną”
(Otwarte Projekty Specjalne Izabela Fornalik)

„Metodyka postępowania przy wprowadzaniu komunikacji pozawerbalnej- piktogramy. Teksty melodyczne do prowadzenia komunikacji z uczniem niemówiącym”
(WCIES- Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

„Pedagogika zabawy”
(Związek Nauczycielstwa Polskiego)

„Bajkoterapia jako nowoczesna metoda pomocy dziecku w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym”
(zrealizowane wg pomysłu Katarzyny Klimowicz i Katarzyny Perzanowskiej pod patronatem serwisu ABCbaby.pl)

„Bajka terapeutyczna na zajęciach grupowych- formy i metody pracy”
(zrealizowane wg pomysłu Katarzyny Klimowicz i Katarzyny Perzanowskiej pod patronatem serwisu ABCbaby.pl)

„Jak efektywnie i satysfakcjonująco pracować z dziećmi głębiej i głęboko upośledzonymi umysłowo”
(szkolenie zorganizowane przez ZSS nr85 oraz WIEM-ROZUMIEM)

„Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się”
(Stowarzyszenie na rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania Się Mówić bez Słów)

„Aktywność muzyczno-ruchowa dzieci. Na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki wg Batii Strauss”
(Formy Kształcenia Kursowego)

„Arteterapia- świat tworzywem twórczym”
(Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550