MGR EWA ŚWIĄTEK

Pedagog Specjalny w zakresie pedagogika resocjalizacyjna – magister
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie)

Studia podyplomowe

Edukacja Początkowa i Reedukacja(nauczanie dzieci w wieku 3-9lat)
(Uniwersytet Warszawski, Wydział pedagogiczny)

Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej – studia podyplomowe
(Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego)

Studia te dają mi tytuł diagnosty, terapeuty integracji sensorycznej i terapeuty behawioralnego.

Ponadto należę do

Krajowego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej KSTIS

Wybrane ukończone kursy i szkolenia:

„Trening Umiejętności Społecznych”
(organizator: Centrum Mowy i Ruchu – TUTOR)

„Trening Umiejętności Społecznych”
(organizator : edu-mach)

„Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa dla dzieci ze spektrum autyzmu”
(organizator : Fundacja POMOC AUTYZM)

„Terapia Ręki”
(organizator: Centrum Mowy i Ruchu – TUTOR)

„Terapia Ręki”
(organizator: edu-mach)

„Terapia pedagogiczna w przedszkolu i w szkole”
(organizator: edu-mach)

„Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci”
(organizator: edu-mach)

„Mindfulness – trening uważności”
(organizator: Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu)

Trener 1-2-1 (indywidualizacja procesu nauczania, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, skuteczne metody i formy pracy z dzieckiem)
(organizator: EDUKREATYWNE – numer certyfikatu AMW2020/07/89)

„Doradztwo zawodowe”
(organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Edu-Euro)

Terapia personalno poznawczo behawioralna
(organizator: Centrum Rozwoju Personalnego)

„Doradztwo zawodowe”
(organizator: Europejskie Centrum Edukacyjno – Dydaktyczne)

„Akademia Kreatywnego Nauczyciela, jak uczyć, a nie nauczać”
(organizator: EDUKREATYWNE)

„Program Przeciwdziałania Przemocy – STOP”
(organizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji środowisk szkolnych BLIŻEJ DZIECKA)

„Jak pracować z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych”
(organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych)

„Myślenie projektowe – Desing Thinking z klasą”
(organizator: Szkoła z klasą – fundacja i CEO)

„Wychowawca w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży”
(organizator: Niepubliczna Placówka Edukacji Nauczycieli PEN)

„Kierownik wycieczek szkolnych”
(organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550