mgr Anna Morawska-Suchta

Teolog

(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Terapeuta integracji sensorycznej
(Akademia Pedagogiki Specjalnej, Studia podyplomowe „Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej”)

Ukończone kursy i szkolenia:

Sensoplastyka
(organizator: Inkubator Inspiracji)

„Dieta Sensoryczna”– kurs III stopnia
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

„Autyzm a zaburzenia SI”
(organizator: Strefa Wsparcia Pedagoga)

„Autyzm a afazja”
(organizator: Strefa Wsparcia Pedagoga)

„Zaburzenia SI a ADHD”
(organizator: Strefa Wsparcia Pedagoga)
 
„Jak zrozumieć dziecko z zaburzeniami SI?”
(organizator: Strefa Wsparcia Pedagoga)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550