mgr Aleksandra Zalewska

Pedagog
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna)

Pedagog specjalny
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność: edukacja integracyjna i włączająca)

Terapeuta Integracji Sensorycznej
(Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie)

Ukończone kursy i szkolenia:

„Zaburzenia czucia głębokiego. Obraz dziecka oraz terapia z wykorzystaniem wybranych technik manualnych”
(organizator: Fundacja „In Corpore”)

„Zaburzenia widzenia a problemy w nauce”
(organizator: Akademia Ćwiczę Oko)

„Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w nauce”
(organizator: VIRTUS Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju)

„Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD – jedną z przyczyn trudności w uczeniu się i komunikacji.”
(organizator: Centrum edukacji, diagnozy i terapii psychologiczno – pedagogicznej w Warszawie)

„Dziecko z zaburzeniami Integracji Sensorycznej w przedszkolu i szkole”
(oraganizator: Szkoła Podstawowa Nr 143 w Warszawie, Wydawnictwo WiR)

„O co chodzi z tą lateralizacją? Jak badać, jak działać, jak wspomagać rozwój dziecka”
(oraganizator: Szkoła Podstawowa Nr 143 w Warszawie, Wydawnictwo WiR)

„Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza – terapia  – masaż”
(organizator: ProCentrum Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli)

„Praca terapeuty – cienia dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera”
(organizator: Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO)

„Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym”
(oraganizator: Szkoła Podstawowa Nr 143 w Warszawie, Wydawnictwo WiR)

„Opóźniony rozwój mowy – diagnoza i terapia”
(oraganizator: Szkoła Podstawowa Nr 143 w Warszawie, Wydawnictwo WiR)

„Muzyka i taniec – wspomaganie rozwoju ruchowego dziecka poprzez zabawę”
(oraganizator: Szkoła Podstawowa Nr 143 w Warszawie, Wydawnictwo WiR)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550