MGR AGNIESZKA SZYMANIK

Pedagog/Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – „Integracyjne Wychowanie Przedszkolne i Pedagogika Wczesnoszkolna” – studia magisterskie

Terapeuta Integracji Sensorycznej
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS) – „Diagnoza i Terapia Dziecka z Zaburzeniami Integracji Sensorycznej” – studia podyplomowe

 

KURSY I SZKOLENIA

„Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej I i II st.”
(organizator: PSTIS)

„Diagnoza i Terapia Ręki I i II st.”
(organizator: TUTOR)

„Terapia Ręki w Integracji Sensorycznej”
(organizator: Z. Przyrowski, Sensum Mobile)

„Rozwój małej motoryki w wieku przedszkolnym”
(organizator: a Centrum Szkolenia)

„Integracja Sensoryczna – rola w życiu człowieka od poczęcia do starości”
(organizator: Fundacja na rzecz rozwoju INSPIRATOR)

„Trening Umiejętności Społecznych w ujęciu całościowym”
(organizator: TUTOR)

„Symultaniczno Sekwencyjna Nauka Czytania”
(organizator: Centrum Metody Krakowskiej)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550