Bilateralna Integracja

Warsztaty z „Bilateralnej Integracji program szkolny” wg SHEILA DOBIE

Program Bilateralnej Integracji stworzony przez Sheila Dobie jest to indywidualny program ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców, ponieważ ruch jest podstawą wszystkich procesów uczenia się. Dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać schemat swojego ciała, kierunkowość i świadomość przestrzenną, tak bardzo potrzebną przy nabywaniu umiejętności szkolnych.

Jest doskonałym uzupełnieniem różnych terapii ruchowych np. integracji sensorycznej, integracji odruchów, jak również w terapii pedagogicznej czy logopedycznej.

Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele nauczania zintegrowanego, pedagodzy wspierający, specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele wychowania fizycznego, terapeuci integracji sensorycznej, psycholodzy, logopedzi oraz wszystkie osoby pracujące z dziećmi, które mają problemy z: zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi.

Cel szkolenia:

Zapoznanie się z podstawami teoretycznymi bilateralnej integracji, wybranymi testami diagnostycznymi oraz nauka kilku technik bilateralnej integracji.
Po odbytym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o udziale w szkoleniu uprawniające do prowadzenia zajęć grupowych wg metody Bilateralnej Integracji Sheila Dobie – tzw. PROGRAMEM SZKOLNYM. Program ten, obejmuje kilka wybranych ćwiczeń z programu terapeutycznego, ułożonych w konkretny program przeznaczony do pracy z grupą przez okres roku szkolnego.

Koszt szkolenia: 450 zł / os.

Czas trwania szkolenia: 16 godzin dydaktycznych; (sobota: godz. 10:00 – 17:00, niedziela: godz. 09.00-16.00).

Wygodny nie ograniczający ruchów strój do ćwiczeń „podłogowych”, sprzęt do nagrywania materiału na użytek własny (odpowiednia ilość pamięci do nagrania).

Prowadzący:

Agnieszka M. Samuś – neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta neurorozwoju INPP, trener programu szkolnego INPP, terapeuta metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena– JIAS, terapeuta Bilateralnej Integracji oraz trener szkolnego programu Bilateralnej Integracji. Prowadzi szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, psychologów, logopedów, innych terapeutów oraz nauczycieli. Od 2005 roku prowadzi Gabinet Terapii Dziecięcej KUBUŚ w Grodzisku Mazowieckim.

Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail: definitiva.mck@gmail.com

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550