Regulamin

1. Odpłatność za zajęcia uiszcza się z góry za cały miesiąc 1- tygodnia każdego miesiąca w/g cennika zajęć.
2. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (np. planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne
przesunięcie zajęć.

3. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.

4. Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

5. Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Dzieci „Definitiva” zapewnia:

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W w związku z wysłaniem zapytanie/wiadomości przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. UODO. Administratorem danych osobowych jest: MARTA CHROŁOWSKA-KLEKOTKA „DEFINITIVA”

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550