Regulamin

1. Odpłatność za zajęcia uiszcza się z góry za cały miesiąc 1- tygodnia każdego miesiąca w/g cennika zajęć.
2. Rodzic ma obowiązek na początku miesiąca zgłosić terapeucie planowane nieobecności dziecka (np. planowane wyjazdy, urlopy) i uzgodnić z terapeutą ewentualne
przesunięcie zajęć.

3. W przypadku niemożności uzgodnienia zastępczych terminów kwota wpłaty zostanie pomniejszona o pełną wartość zajęć zgłoszonych jako odwołane.

4. Zasady rozliczeń w przypadku odwoływania zajęć:

5. Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

Centrum Terapii Dzieci „Definitiva” zapewnia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kontrakcie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu terapeutycznego dziecka zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883).”

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Czapli 63 (wjazd od Pileckiego)
02-781 Warszawa
Tel: +48 735 982 550