MGR EWA ŚWIĄTEK

Pedagog Specjalny w zakresie pedagogika resocjalizacyjna

(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie)

Studia podyplomowe

Edukacja Początkowa i Reedukacja(nauczanie dzieci w wieku 3-9lat)
(Uniwersytet Warszawski, Wydział pedagogiczny)

Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej – studia podyplomowe w toku (przewidywany czas ukończenia marzec 2022 r.)
(Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego)

 

Wybrane ukończone kursy i szkolenia:

-„Trening Umiejętności Społecznych”
(organizator: Centrum Mowy i Ruchu – TUTOR)

– „Trening Umiejętności Społecznych”
(organizator : edu-mach)

– „Trening Umiejętności Społecznych – terapia grupowa dla dzieci ze spektrum autyzmu”
(organizator : Fundacja POMOC AUTYZM)

-„Terapia Ręki”
(organizator: Centrum Mowy i Ruchu – TUTOR)

-„Terapia Ręki”
(organizator: edu-mach)

„Terapia pedagogiczna w przedszkolu i w szkole”
(organizator: edu-mach)

„Wykorzystanie bajki w procesie terapii i edukacji dzieci”
(organizator: edu-mach)

– „Mindfulness – trening uważności”
(organizator: Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu)

– Trener 1-2-1 (indywidualizacja procesu nauczania, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, skuteczne metody i formy pracy z dzieckiem)
(organizator: EDUKREATYWNE – numer certyfikatu AMW2020/07/89)

– „Doradztwo zawodowe”
(organizator: Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Edu-Euro)

– „Doradztwo zawodowe”
(organizator: Europejskie Centrum Edukacyjno – Dydaktyczne)

– „Akademia Kreatywnego Nauczyciela, jak uczyć, a nie nauczać”
(organizator: EDUKREATYWNE)

– Program Przeciwdziałania Przemocy – STOP”
(organizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i integracji środowisk szkolnych BLIŻEJ DZIECKA)

– „Jak pracować z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych”
(organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych)

– „Myślenie projektowe – Desing Thinking z klasą”
(organizator: Szkoła z klasą – fundacja i  CEO)

 – „Wychowawca w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży”
(organizator: Niepubliczna Placówka Edukacji Nauczycieli PEN)

– „Kierownik wycieczek szkolnych”
(organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli EDUKATOR)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550