MGR ANNA FRĄCKOWIAK

Psycholog (Uniwersytet SWPS – Wydział Psychologii Klinicznej w Warszawie)

Pedagog (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych – Wydział Resocjalizacji Społecznie Niedostosowanych w Warszawie)

Terapeuta pedagogiczny (Studia Podyplomowe : Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna – Wydział Pedagogiczny, Zakres -Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania.)
Certyfikat Nr 177/TP/2013

Terapeuta Kognitywny
„Kurs Terapeutyczny z zakresu stosowania Metody Feuersteina – Instrumental Enrichment”
Certyfikat Nr 48/IE/2019
(organizator: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku)

Publikacje:

  1. ,,Procesy poznawcze ze specjalnym uwzględnieniem uczniów z ADHD – ćwiczenia i karty pracy” w: Terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi GIMNAZJUM,  dr J. Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2014.
  2. ,,Zaburzenia koncentracji uwagi – ćwiczenia i karty pracy” w: Terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dr J. Raabe Spółka Wydawnicza, Warszawa 2014.

Ukończone kursy i szkolenia:

„Poznawczo-behawioralne treningi rodzicielskie stosowane w profilaktyce zaburzeń zachowania”
(organizator: Pracownia Pomocy Psychologicznej w Sopocie)

„Holistyczna terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami lękowymi”
„Techniki redukcji stresu u dzieci”
(organizator: Centrum Kompetencji Forum)

„Psychodrama metodą Moreno”
„Socjometria”
(organizator: Polski Instytut Psychodramy w Krakowie, 250 h)

„Drama I stopnia”
(organizator: Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów ASSITEJ w Warszawie)

„Kurs doskonalący umiejętności w zakresie motoryki małej”
(organizator: Sinet w Warszawie)

W trakcie: Szkolenie z Terapii metodą EMDR „Terapia odwrażliwiania za pomocą ruchu gałek ocznych”
(organizator: Fundacja Vitamelius we współpracy z Polskim i Europejskim Towarzystwem Terapii EMDR)

W trakcie:  „Kurs Psychoterapii Pozytywnej”
(organizator: Wrocławskie Centrum Psychoterapii Pozytywnej)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550