Cennik

Placówka przy ul. Zamienieckiej i Nubijskiej

Diagnozy Czas trwania Cena
Diagnoza integracji sensorycznej 3 x 60 min (3 spotkania) 300 zł
Diagnoza integracji sensorycznej w języku angielskim 3 x 60 min 430 zł
Diagnoza integracji bilateralnej (w tym program ćwiczeń)
Wizyta sprawdzająca co 6-8 tyg
60 min
60 min
150 zł
120 zł
Diagnoza logopedyczna 60 min 120 zł
Diagnoza neurologopedyczna 60 min 140 zł
Diagnoza pedagogiczna 60 min 150 zł
Diagnoza gotowości szkolnej 3 x 60 min 450 zł
Diagnoza psychologiczna z wydaniem opinii 2-3 spotkanie 250/300 zł
Diagnoza fizjoterapeutyczna 50 min 120 zł
Ocena rozwoju ruchowego wg NDT – Bobath plus
instruktaż pielęgnacyjny dla Rodziców
60 min 150 zł

 

Konsultacje Czas trwania Cena
Konsultacja psychologiczna dorosłych 60 min 120 zł
Konsultacja psychologiczna dzieci 60 min 120 zł
Konsultacja terapii ręki 60 min 120 zł
Konsultacja z rozwoju procesów sensorycznych 60 min 150 zł
Konsultacja kwalifikująca za zajęcia TUS 60 min 150 zł

 

Terapie Czas trwania Cena
Terapia integracji sensorycznej 50 min 90 zł
Terapia integracji sensorycznej w języku angielskim 50 min 120 zł
Terapia logopedyczna 30 min 55 zł
Terapia logopedyczna 50 min 80 zł
Terapia neurologopedyczna 50 min 90 zł
Terapia pedagogiczna (reedukacja) 50 min 90 zł
Masaż Shantala 130 zł
Terapia psychologiczna 60 min 90 zł
Terapia ręki 50 min 90 zł
Rehabilitacja 50 min 90 zł
Rehabilitacja NDT – Bobath 50 min 90 zł
Warsztaty – zajęcia jednoosobowe 50 min 90 zł
Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe 50 min 55 zł osoba
Trening umiejętności społecznych – zajęcia indywidualne 50 min 90 zł

 

 

Neuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY Cena
Diagnoza 250 zł
I etap terapii trwający 8 tygodni 270 zł
Diagnoza 250 zł
II etap terapii trwający 8 tygodni 260 zł
Diagnoza 250 zł
III etap terapii trwający 8 tygodni 250 zł

 

TRENING SŁUCHOWY JOHANSEN – IAS Cena
Pierwsza pełna diagnoza
Badanie lateralizacji.
Pełne badanie audiometryczne:
– badanie jednouszne (lewe, prawe ucho )
– badanie obuuszne.
Test dychotyczny.
280 zł
Diagnoza uproszczona 180 zł
Przygotowanie indywidualnego programu
Na podstawie diagnozy w Instytucie Johansena przygotowana jest indywidualna płyta CD
Płyta na okres 4 – 6 tyg
Płyta na okres 8 – 10 – 12 tyg
 

160 zł
180 zł

Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Pełne badanie audiometryczne
160 zł
Diagnoza kontrolna uproszczona 120 zł

 

DOTYCZY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TERAPIĘ INTEGRACJI SENORYCZNEJ Cena
Pierwsza pełna diagnoza
Badanie lateralizacji.
Pełne badanie audiometryczne:
– badanie jednouszne (lewe, prawe ucho)
– badanie obuuszne.
Test dychotyczny.
180 zł
Diagnoza uproszczona 120 zł
Przygotowanie indywidualnego programu
Na podstawie diagnozy w Instytucie Johansena przygotowywana jest indywidualna płyta CD
Płyta na okres 4 – 6 tyg
Płyta na okres 8 – 10 – 12 tyg
 

160 zł
180 zł

Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Pełne badanie audiometryczne
120 zł
Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Diagnoza kontrolna uproszczona
90 zł

 

Badanie testem PEP-R E. Schoplera Cena
Badanie testem PEP-R E. Schoplera
– cena zawiera wykonanie badania – 250 zł
– sporządzenie opinii i szczegółowego programu terapii – 200 zł
450 zł

Placówka przy ul. Czapli 63

Diagnozy Czas trwania Cena
Diagnoza integracji sensorycznej 3 x 60 min (3 spotkania) 330 zł
Diagnoza integracji sensorycznej w języku angielskim 3 x 60 min 430 zł
Diagnoza integracji bilateralnej
(w tym program ćwiczeń)
Wizyta sprawdzająca co 6-8 tyg
60 min
60 min
150 zł
120 zł
Diagnoza logopedyczna 60 min 120 zł
Diagnoza neurologopedyczna 60 min 140 zł
Diagnoza psychologiczna z wydaniem opinii 2-3 spotkania 250-300 zł
Diagnoza pedagogiczna 60 min 150 zł
Diagnoza fizjoterapeutyczna 50 min 120 zł
Ocena rozwoju ruchowego wg NDT – Bobath plus
instruktaż pielęgnacyjny dla Rodziców
60 min 150 zł

 

Konsultacje Czas trwania Cena
Konsultacja psychologiczna dorosłych 60 min 120 zł
Konsultacja psychologiczna dzieci 60 min 140 zł
Konsultacja terapii ręki 60 min 150 zł
Konsultacja z rozwoju procesów sensorycznych 60 min 150 zł
Konsultacja kwalifikująca za zajęcia TUS 60 min 150 zł

 

Terapie Czas trwania Cena
Terapia integracji sensorycznej 50 min 90 zł
Terapia integracji sensorycznej w języku angielskim 50 min 120 zł
Terapia logopedyczna 30 min 55 zł
Terapia logopedyczna 50 min 85 zł
Terapia neurologopedyczna 50 min 90 zł
Terapia pedagogiczna (reedukacja 50 min 90 zł
Terapia psychologiczna 60 min 100 zł
Terapia ręki 50 min 90 zł
Rehabilitacja 50 min 90 zł
Rehabilitacja NDT – Bobath 50 min 100 zł
Zajęcia ogólnorozwojowe i kompensacyjne dla dzieci 50 min 90 zł
Warsztaty – zajęcia jednoosobowe 50 min 90 zł
Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe 50 min 55 zł osoba
Trening umiejętności społecznych – zajęcia indywidualne 50 min 90 zł

 

 

Neuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY Cena
Diagnoza 250 zł
I etap terapii trwający 8 tygodni 270 zł
Diagnoza 250 zł
II etap terapii trwający 8 tygodni 260 zł
Diagnoza 250 zł
III etap terapii trwający 8 tygodni 250 zł

 

TRENING SŁUCHOWY JOHANSEN – IAS Cena
Pierwsza pełna diagnoza
Badanie lateralizacji.
Pełne badanie audiometryczne:
– badanie jednouszne (lewe, prawe ucho)
– badanie obuuszne.
Test dychotyczny.
280 zł
Diagnoza uproszczona 180 zł
Przygotowanie indywidualnego programu
Na podstawie diagnozy w Instytucie Johansena przygotowana jest indywidualna płyta CD
Płyta na okres 4 – 6 tyg
Płyta na okres 8 – 10 – 12 tyg
 

160 zł
180 zł

Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Pełne badanie audiometryczne
160 zł
Diagnoza kontrolna uproszczona 120 zł

 

DOTYCZY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TERAPIĘ INTEGRACJI SENORYCZNEJ Cena
Pierwsza pełna diagnoza
Badanie lateralizacji.
Pełne badanie audiometryczne:
– badanie jednouszne (lewe, prawe ucho)
– badanie obuuszne.
Test dychotyczny.
180 zł
Diagnoza uproszczona 120 zł
Przygotowanie indywidualnego programu
Na podstawie diagnozy w Instytucie Johansena przygotowywana jest indywidualna płyta CD
Płyta na okres 4 – 6 tyg
Płyta na okres 8 – 10 – 12 tyg
 

160 zł
180 zł

Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Pełne badanie audiometryczne
120 zł
Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Diagnoza kontrolna uproszczona
90 zł

 

Badanie testem PEP-R E. Schoplera Cena
Badanie testem PEP-R E. Schoplera
– cena zawiera wykonanie badania – 250 zł
– sporządzenie opinii i szczegółowego programu terapii – 200 zł
450 zł

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Czapli 63 (wjazd od Pileckiego)
02-781 Warszawa
Tel: +48 735 982 550