Cennik

DIAGNOZY Czas trwania Cena
• Diagnoza integracji sensorycznej
3 spotkania
3 x 60 min 360 zł
• Diagnoza integracji sensorycznej w języku angielskim
3 x 60 min 460 zł
Diagnoza logopedyczna z wydaniem opinii 2 x 60 min 250 zł
• Diagnoza pedagogiczna z opisem
2 spotkania
2 x 60 min

3 x 60 min

250 zł

360 zł

• Diagnoza gotowości szkolnej
3 spotkania
3 x 60 min 460 zł
• Rediagnoza integracji sensorycznej 2 x 60 min 260 zł

 

KONSULTACJE Czas trwania Cena
Konsultacja  logopedyczna 60 min 140 zł
Konsultacja terapii ręki 60 min 150 zł
• Konsultacja kwalifikujące na zajęcia TUS 60 min 150 zł
Konsultacja z rozwoju procesów sensorycznych 60 min 150 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna 60 min 150 zł
Konsultacja psychologiczna 60 min 150 zł
Konsultacja psychologiczna par 60 min 200 zł
Konsultacja pedagogiczna 60 min 150 zł
• Spotkania z rodzicami w ramach zajęć TUS (raz na dwa miesiące) 60 min 150 zł

 

TERAPIE Czas trwania Cena
• Terapia integracji sensorycznej 50 min 100 zł
• Terapia integracji sensorycznej w języku angielskim 50 min 150 zł
• Terapia logopedyczna 30 min 60 zł
• Terapia logopedyczna 50 min 100 zł
• Terapia pedagogiczna (reedukacja) 50 min 110 zł
• Terapia pedagogiczna on-line 60 min 120 zł
• Terapia psychologiczna 60 min 120 zł
• Terapia ręki 50 min 100 zł
• Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe 50 min 60 zł osoba
• Trening umiejętności społecznych – zajęcia indywidualne 50 min 120 zł
• Zintegrowana terapia IS +logopedia
55 min 120 zł
• Zintegrowana terapia IS +Forbrain
55 min 120 zł
• Zintegrowana terapia IS + terapia ręki
55 min 120 zł
• Zintegrowana terapia logopedyczna +Forbrain 55 min 120 zł
• Fizjoterapia
50 min 120 zł
• Masaż
30 min 70 zł
• Masaż 60 min 130 zł
• Kinesjotaping aplikacja 15 min 30 zł

Zaświadczenie o odbytej konsultacji/trwającej terapii            50 zł 

Opinie dotycząca przebiegu terapii i konsultacji są płatne     100 zł

 

Neuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY Cena
Diagnoza 290 zł
I etap treningu 270 zł
Diagnoza 250 zł
II etap treningu 260 zł
Diagnoza 250 zł
III etap treningu i każdy kolejny 250 zł

Ilość etapów potrzebnych do uzyskania poprawy funkcjonowania w sferze słuchowej i zmniejszenia nasilenia objawów CAPD zależy od zaleceń terapeuty oraz indywidualnych postępów dziecka.

 

Neuroflow AKTYWNY TRENING SŁUCHOWY dotyczy dzieci  systematycznie uczęszczających na terapie
integracji sensorycznej, terapie pedagogiczną, terapie logopedyczną
Cena
Diagnoza 250 zł
I etap treningu 270 zł
Diagnoza 250 zł
II etap treningu 260 zł
Diagnoza 250 zł
III etap treningu i każdy kolejny 250 zł

Ilość etapów potrzebnych do uzyskania poprawy funkcjonowania w sferze słuchowej i zmniejszenia nasilenia objawów CAPD zależy od zaleceń terapeuty oraz indywidualnych postępów dziecka.

 

TRENING SŁUCHOWY JOHANSEN – IAS Cena
Pierwsza pełna diagnoza
Badanie lateralizacji.
Pełne badanie audiometryczne:
– badanie jednouszne (lewe, prawe ucho )
– badanie obuuszne.
Test dychotyczny.
290 zł
Diagnoza  bez audiometru 200 zł
Przygotowanie indywidualnego programu
Na podstawie diagnozy przygotowana jest indywidualna płyta CD
200 zł
Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Pełne badanie audiometryczne
160 zł
Diagnoza kontrolna bez audiometru
120 zł

 

DOTYCZY DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH NA TERAPIE
INTEGRACJI SENORYCZNEJ, TERAPIE PEDAGOGICZNĄ, TERAPIE LOGOPEDYCZNĄ
Cena
Pierwsza pełna diagnoza z audiometrem
Badanie lateralizacji.
Pełne badanie audiometryczne:
– badanie jednouszne (lewe, prawe ucho)
– badanie obuuszne.
Test dychotyczny.
240 zł
Diagnoza  bez audiometru 160 zł
Przygotowanie indywidualnego programu
indywidualna płyta CD
200 zł
Diagnoza kontrolna
(co 5 – 7 tyg.)
Pełne badanie audiometryczne
140 zł
Diagnoza kontrolna bez audiometru 100 zł

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550