Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

Zajęcia te rozwijają umiejętności dzieci w zakresie:

– rozpoznawania i nazywania emocji adekwatnie do sytuacji
– właściwego reagowania w sytuacji doświadczania danej emocji
– radzenia sobie w sytuacjach stresowych
– radzenia sobie z odrzuceniem (presją grupy)
– konstruktywnego rozładowywania emocji
– rozwijania empatii, cierpliwości i myślenia o innych
– przestrzegania norm
– radzenia sobie ze złością etc.

Zajęcia są przeznaczone są dla dzieci które mają trudności w zakresie nawiązywania relacji, prawidłowej komunikacji oraz funkcjonowania w różnych sytuacjach społecznych

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550