Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to wielospecjalistyczne oddziaływania skierowane do dzieci z nieprawidłowościami rozwoju i zachowania. Szczególnie pomocne są wtedy, gdy dziecko ma niepowodzenia edukacyjne w zakresie: czytania, pisania, liczenia czy w innych umiejętnościach szkolnych. Aby terapia pedagogiczna była skuteczna prowadzi się ją w formie indywidualnej. Na zajęciach przeplatane są różnorodne formy aktywności i metody pracy (gry dydaktyczne, karty pracy, zabawy ruchowe, zabawy rozwijające zaburzone zmysły, mnemotechniki).

Zajęcia prowadzi mgr Daria Sędłak – pedagog specjalny, nauczyciel, autor książeczek i scenariuszy z zajęciami dla dzieci.

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550