mgr Magdalena Michalak

mgr  filologii rosyjskiej

(UMCS w Lublinie Wydział Humanistyczny)

Terapeuta Integracji Sensorycznej
(Studia Podyplomowe w Centrum Integracji Sensorycznej w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie Instytutu Sportu i Rekreacji w Warszawie)

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA 

Wzrok i Widzenie  – „Terapia i usprawnianie funkcji wzrokowych i procesu widzenia w szerokim ujęciu neuropsychologicznym i sensomotorycznym”, ocena funkcji wzrokowych , okulomotoryki

„Bilateralna Integracja – program szkolny” w Centrum Integracji Sensorycznej

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550