mgr Katarzyna Łuczka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
(Uniwersytet Łódzki – wydział Nauk o Wychowaniu)

Oligofrenopedagog
(kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika – Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci)

Terapeuta Integracji sensorycznej
(studia podyplomowe – Wyższa Szkoła Mazowiecka)

Ukończone kursy i szkolenia:

„Jak pomóc dzieciom z zespołem Aspergera”
(Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami Nie – Grzeczne Dzieci)

„Rozwiązywanie Problemów Wychowawczych”
(Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci)

„Uczeń z wadą słuchu w szkole”
(Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo)

„Praca w zespołach, współpraca między zespołami”
(Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci)

„Aktywizujące metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej”
(Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550