mgr Izabela Stawiska

mgr pedagogiki zakresie nauczania początkowego
(Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach)

Terapeuta integracji sensorycznej
(certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej SI)

Studia podyplomowe:

„ Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)” – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

„ Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i Zespołem  Aspergera – Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

„Reedukacja z elementami logopedii” – Wyższa Szkoła Humanistyczna (Pułtusk) 

 

Wybrane kursy i szkolenia:

„ Terapia ręki I i II stopnia – Soyer

„ Trening Umiejętności Społecznych” – Soyer

„ Terapii pedagogicznej dla nauczycieli prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w klasach I-III”- Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

„ Studium kwalifikacyjne terapii dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się” – Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

„Praca z uczniem z diagnozą Zespołu Aspergera w szkole

„Uczeń z ADHD w szkole”

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550