mgr Daria Wellman

mgr pedagogiki specjalnej i edukacji wczesnoszkolnej
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) (Studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Edukacja Wczesnoszkolna)

Ukończone kursy i szkolenia:

„Terapia ręki”
(organizator: a Centrum, Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju w Warszawie)

„Przedszkolne zabawy w teatr”
(organizator: WCIES)

„Podstawowe informacje na temat autyzmu”
(organizator:WCIES)

„Fonologiczne podstawy nauki języka”
(organizator: WCIES)

„Efektywne metody pracy z uczniami o słabej motywacji”
(organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości, Warszawa)

„Trening pamięci ucznia z deficytami rozwojowymi-ćwiczenia wspomagające pamięć i koncentrację uwagi”.
(organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

„Bawmy się”.
(organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

„Wykorzystanie mnemotechnik do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.
(organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i szkoleń)

„Nauczanie kierowane jako system zintegrowanych działań rehabilitacyjno-edukacyjno-opiekuńczych wobec uczniów z uszkodzeniami mózgu i ich rodzin”.
(organizator: Warszawskie Centrum innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)

„Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”.
(organizator: CTP Pomorskie Centrum Terapii Pedagogicznej)

„Kurs podstawowy Weroniki Scherborne”
(organizator: Integracyjne Centrum Treningowe, Bielsko-Biała)

KWALIFIKACJE:

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550