mgr Cecylia Hirth

Terapeuta integracji sensorycznej – szkolenie w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie

Nauczyciel języka polskiego (Akademia Bydgoska)

Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe Wyższa Szkoła im. Pawła Włodkowica w Płocku

Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi – studia podyplomowe na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Wybrane ukończone kursy i szkolenia:

Szkolenie Terapia ręki w koncepcji terapii integracji sensorycznej, organizator: Zbigniew Przyrowski Empis

Kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy – poziom podstawowy i rozszerzony, organizator: Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

Szkolenie: Prowadzenie treningów umiejętności społecznych dla osób z autyzmem i innych osób z zaburzeniami psychicznymi, organizator: Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Toruniu

Szkolenie: Umiejętności terapeutyczne w pracy opiekuńczo – wychowawczej, organizator: Ośrodek Konsultacyjno – Edukacyjny i Wsparcia Rodziny w Olsztynie

Szkolenie: Umiejętności wychowawczo – terapeutyczne w oparciu o terapię behawioralną, organizator: Ośrodek Konsultacyjno – Edukacyjny i Wsparcia Rodziny w Olsztynie

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550