Integracja sensoryczna – Mokotów

Integracja sensoryczna to możliwość rejestrowania informacji ze świata zewnętrznego przez narządy zmysłów (wzrok, słuch, smak, dotyk, czucie głębokie, zmysł równowagi) ich przetwarzanie w ośrodkowym układzie nerwowym i wykorzystanie do celowego działania. Nasz mózg bombardowany jest niezliczona ilością bodźców płynących z oczu, uszu, nosa, ścięgien mięśni i stawów, a także ze zmysłu przedsionkowego (równowagi), który rejestruje wrażenia ruchu naszego ciała. Aby dziecko mogło prawidłowo funkcjonować w domu, przedszkolu, szkole, wszystkie zmysły muszą ściśle i w sposób pełny ze sobą współpracować. Integracja sensoryczna (współpraca zmysłów) zaczyna się w okresie życia płodowego a po urodzeniu najbardziej intensywnie przebiega w pierwszych kilku latach życia. Zarówno drobne jak i poważne deficyty w jednym lub więcej z percepcyjnych układów zmysłowych mogą wpływać dezorganizująco ma naukę szkolną, umiejętność zabawy, zdolności ruchowe, samoobsługę i zachowanie. Mózg musi sobie poradzić z napływającymi informacjami przyjąć je, przetworzyć i odpowiednio zareagować. Jeśli nie potrafi odebrać sygnału z któregoś ze zmysłów albo go źle interpretuje – nie potrafimy właściwie zadziałać w określonej sytuacji. Im wcześniej, dzięki prawidłowej obserwacji dziecka i zastosowaniu odpowiednich testów, zostaną rozpoznane deficyty lezące u podstaw trudności w uczeniu się, właściwym zachowaniu, czy koordynacji ruchowej tym efekty SI będą lepsze.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ ma wzmóc rozwojowe funkcje dziecka, poprawić uczenie się, ułatwić funkcjonowanie przez całe życie. Przez staranny dobór ćwiczeń wzmacnia się „wewnętrzny napęd” (motywacje) dziecka zachęcając je do coraz lepszego, sprawniejszego wykonywania zadania i tym samym osiągnięcia satysfakcji. Poprawia się funkcjonowanie emocjonalne, uwagę, koncentrację, zdolności wzrokowe i słuchowe, sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, samoświadomość i samoocenę. Dziecko uczestniczy w zajęciach i ma wrażenie, że kieruje zajęciami wspólnie z terapeutą. Ćwiczenia są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka, nie są ani za łatwe ani za trudne, balansują na granicy możliwości dziecka. W czasie terapii dziecko ma nie tylko nauczyć się konkretnych umiejętności ale raczej usprawnić bazowe systemy sensoryczne i procesy nerwowe leżące u podłoża tych umiejętności. Stopniowo tworzy się solidniejszy ” fundament ” w postaci poprawy w zakresie funkcjonowania mózgu jako całości. ” Wszyscy uczymy się szybciej i łatwiej jeśli sposób nauczania jest przyjemny, zabawny, interesujący, nowatorski.” Terapia zwykle trwa od 1 do 2 lat w zależności od stopnia nasilenia deficytów i rodzaju zaburzeń oraz indywidualną podatność dziecka na terapię.

Mamo!, Tato! Mam problem !!!

JEŚLI TWOJE DZIECKO:

Zapraszamy na spotkanie z naszym specjalistą, który postawi diagnozę i zaproponuje właściwą terapię.

Terapia metodą SI służy także leczeniu dzieci:

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550