Badanie testem PEP-R E. Schoplera

TEST PEP-R – Jego twórcą jest wybitny psycholog E. Schopler. Przeznaczony jest dla dzieci od 1 do 12 roku życia z deficytami rozwojowymi. Bada się nim głównie dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, ale nie tylko. Test bowiem pokazuje w jakich sferach dziecko ma trudności, a także na jakim poziomie wiekowym funkcjonuje. Jest niezwykle szczegółowy, składa się bowiem ze 174 zadań do wykonania przez dziecko. Co więcej bada skalę rozwoju i skalę zachowań.

W skali rozwoju zwraca szczególną uwagę na :

 1. Naśladowanie
 2. Percepcję
 3. Motorykę małą
 4. Motorykę dużą
 5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 6. Czynności poznawcze
 7. Komunikację, mowę czynną

W skali zachowań bada:

 1. Nawiązywanie kontaktu i reakcje emocjonalne
 2. Zabawę i zainteresowanie przedmiotami
 3. Reakcję na bodźce
 4. Mowę

To wspaniałe narzędzie, które w obrazowy sposób pokazuje słabe i mocne strony dziecka, a także jego szanse na przyszłość i wiek rozwojowy dziecka, który nie zawsze odpowiada wiekowi biologicznemu.

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550