Facebook

Trening umiejętności społecznych (TUS)


To grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera lub podobnymi zaburzeniami rozwoju. Odbywają się w kameralnych kilkuosobowych grupach, w których dziecko ma szansę poczuć się bezpiecznie i w pełni skorzystać z proponowanych aktywności i zabaw. Celem spotkań jest ulepszenie zdolności społecznych, poprawa komunikacji międzyrówieśniczej, eliminacja zachowań trudnych i niepożądanych, nauka rozumienia i radzenia sobie z emocjami, rozwijanie pasji i zainteresowań dziecka oraz wzmacnianie jego potencjału.

Trening umiejętności społecznych - 60 min - zajęcia grupowe - 50 zł
Trening umiejętności społecznych - 60 min - zajęcia indywidualne - 90 zł