Facebook
Facebook

Badanie testem PEP-R E. Schoplera

TEST PEP-R - Jego twórcą jest wybitny psycholog  E. Schopler. Przeznaczony jest dla dzieci od 1 do 12 roku życia z deficytami rozwojowymi. Bada się nim głównie dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, ale nie tylko. Test bowiem pokazuje w jakich sferach dziecko ma trudności, a także na jakim poziomie wiekowym funkcjonuje. Jest niezwykle szczegółowy, składa się bowiem ze 174 zadań do wykonania przez dziecko. Co więcej bada skalę rozwoju i skalę zachowań.

W skali rozwoju zwraca szczególną uwagę na :

1.       1. Naśladowanie

2.       2. Percepcję

3.       3. Motorykę małą

4.       4. Motorykę dużą

5.       5. Koordynacja wzrokowo-ruchowa

6.       6. Czynności poznawcze

7.       7. Komunikację, mowę czynną

W skali zachowań bada:

1.       1. Nawiązywanie kontaktu i reakcje emocjonalne

2.       2. Zabawę i zainteresowanie przedmiotami

3.       3. Reakcję na bodźce

4.       4. Mowę

To wspaniałe narzędzie, które w obrazowy sposób pokazuje słabe i mocne strony dziecka, a także jego szanse na przyszłość i wiek rozwojowy dziecka, który nie zawsze odpowiada wiekowi biologicznemu.