Facebook

Terapia Pedagogiczna zwana inaczej ReedukacjąTerapia pedagogiczna to wielospecjalistyczne oddziaływania skierowane do dzieci z nieprawidłowościami rozwoju i zachowania. Szczególnie pomocne są wtedy, gdy dziecko ma niepowodzenia edukacyjne w zakresie: czytania, pisania, liczenia czy w innych umiejętnościach szkolnych. Aby terapia pedagogiczna była skuteczna prowadzi się ją w formie indywidualnej. Na zajęciach przeplatane są różnorodne formy aktywności i metody pracy (gry dydaktyczne, karty pracy, zabawy ruchowe, zabawy rozwijające zaburzone zmysły, mnemotechniki).

Zajęcia prowadzi mgr Daria Sędłak - pedagog specjalny, nauczyciel, autor książeczek i scenariuszy z zajęciami dla dzieci.