Facebook

mgr Sylwia Tobiasz

psycholog
(Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)

przygotowanie pedagogiczne nauczycieli
(Studia Podyplomowe, Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie- Wydział Nauk Humanistycznych)Ukończone kursy i szkolenia:

"Podnoszenie kompetencji zawodowych członków wchodzących w skład Zespołu interdyscyplinarnego - Niebieska Karta"
(organizator: Studio Profilaktyki Społecznej, Kraków)

"Różni-Razem" - umiejętność prowadzenia zajęć profilaktycznych w zakresie profilaktyki konfliktu w środowisku szkolnym
(organizator: Towarzystwo Rozwoju Rodziny)

"Jak pracować z Zachowaniami agresywnymi u dzieci"
(organizator: Centrum Doradztwa i Edukacji SUKCES )

Uczestnik warsztatów "Profilaktyka uzależnień", "Kompetencje wychowawcze"
(organizator: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN)

"Drama w pozytywnej profilaktyce agresji rówieśniczej"
(organizator: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP -KLATKA)

"Kurs doskonalący w zakresie metod wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych"
(organizator: Uniwersytet Warszawski)

"Metody i techniki muzykoterapii"
(organizator: Centrum Kształcenia Kadr TĘCZA)

Wolontariat w Centrum Inicjatyw Lokalnych-Wrzeciono


Staż w wymiarze 90 godzin w Ośrodku Integracji Społecznej Stowarzyszenie Terapeutów w ramach programu Pomocy Osobom z Autyzmem i ich Rodzinom


Uczestnik w programie pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera w Przedszkolu Publicznym nr 415 w Warszawie


Pani Sylwia Tobiasz brała udział w nagraniu programu radiowego o tematyce uzależnień"DROMADER" jako ekspert w dziedzinie uzależnień.