mgr Natalia Skuzińska

Psycholog
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Terapeuta Integracji Sensorycznej
(Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie)

Nauczyciel Wychowania Fizycznego
(Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Specjalizacja z Gimnastyki Korekcyjnej uprawniająca do prowadzenia zajęć z dziećmi z wadami postawy ciała
(AWF Warszawa)

Ukończone kursy i szkolenia

„Pierwsza Pomoc Psychologiczna”-
(organizator: certyfikowany Terapeuta Agnieszka Zapart)

„Porozumienie bez przemocy- empatia, dialog, szacunek”-
(organizator: MSCDN Warszawa)

„Autoregulacja”-
(organizator: Centrum Edukacji „Bartmaj”)

 „Empatia w pracy zawodowej nauczyciela”-
(organizator: Kulczyk Foundation)

„Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej”-
organizator: W&W Consulting

„Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej”-
(organizator: PWN Wydawnictwo Szkolne)

” Jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu? Zespół Aspergera, spektrum autyzmu – okiem psychologa i nauczyciela”
(organizator: PWN Wydawnictwo Szkolne)

Udział w Seminarium „Rozwój Człowieka w okresie dzieciństwa, dorastania i dorosłości: osobowość i procesy poznawcze”
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka i Uniwersytet SWPS)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550