Facebook

mgr Natalia Kamińska

neurologopeda, filolog polski, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego
(Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Warszawski)


Ukończone kursy i szkolenia:

Studia podyplomowe na kierunku - neurologopedia
(Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie)

Warsztat szkoleniowo - naukowy „ Terapia osób jąkających się metodą Zofii Engiel”
(organizator:Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim)

Warsztat szkoleniowo- naukowy„ Praca asystenta- cienia w przedszkolu integracyjnym”
(organizator:Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "ZIELONY LATAWIEC")

Warsztat szkoleniowo- naukowy „ Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu integracyjnym”
(organizator:Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "ZIELONY LATAWIEC")

Warsztat szkoleniowo-naukowy „Przyczyny, objawy, leczenie i profilaktyka zatkanego nosa” prowadzony przez mgr Paulinę Atys
(organizator:Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim)

Warsztat szkoleniowo-naukowy „Podstawy dykcji i emisji głosu”
(organizator: Koło Naukowe Logopedii działające przy Pracowni Akademii Pedagogiki Specjalnej im.M. Grzegorzewskiej w Warszawie)

"AAC - Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji".
(organizator: Centrum Kształcenia Praktycznego SWPS w Warszawie).

"Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej".
(organizator. ProCentrum).

"Głos i słowo w przestrzeni publicznej".
(organizator: Naukowe Koło Logopedyczne przy APS , Naukowe Koło Logopedyczne przy UW).


Uczestnik:

"Postępowanie logopedyczne w przypadku dyslalii".

"Terapia jąkania".

"Interwencja terapeutyczna opóźnionego rozwoju mowy".

"Techniki wspomagające terapię logopedyczną".
(organizator: Forum Logopedy).