mgr Urszula Rybaczek

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog

Ukończone studia

Psychologia w specjalności Psychologia kliniczna i neuropsychologia
(studia magisterskie na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Przygotowanie pedagogiczne
(studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu – Oligofrenopedagogika
(studia podyplomowe na Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi)

 

Wybrane kursy i szkolenia:

Terapia Integracji Sensorycznej – certyfikowany kurs I i II stopnia
(organizator: Fundacja Promyk Słońca, Wrocław)

Diagnoza procesów Integracji Sensorycznej
(organizator: Fundacja OKNO)

MNRI Terapia NeuroTaktylna poziom I
(organizator: Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej)

Bilateralna Integracja – Program Szkolny
(organizator: Fundacja In Corpore)

Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
(organizator: ProCentrum)

Teoria i praktyka EEG Biofeedback – szkolenie I stopnia
(organizator: Centrum Rozwoju Biofeedback)

Smyko-Multisensoryka I stopnia (organizator: Aleksandra Charęzińska)

Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym (organizator: Szkoła Terapii Karmienia Od Pestki Do Ogryzka)

Dziecko wiotkie-z posturalnie obniżonym napięciem mięśniowym – formy pracy terapeutycznej
(
organizator: Gelma-Reh)

Trening Umiejętności Społecznych
(organizator: aCentrum)

Praca terapeutyczna z osobą przejawiającą trudne zachowania w oparciu o SAZ
(organizator: Centrum Autyzmu i Zespołu Aspergera Synthesis)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550