mgr Natalia Kamińska

neurologopeda, filolog polski, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego
(Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Warszawski)

Ukończone kursy i szkolenia:

Studia podyplomowe na kierunku – neurologopedia
(Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS w Warszawie)

Warsztat szkoleniowo – naukowy „ Terapia osób jąkających się metodą Zofii Engiel”
(organizator:Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim)

Warsztat szkoleniowo- naukowy„ Praca asystenta- cienia w przedszkolu integracyjnym”
(organizator:Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „ZIELONY LATAWIEC”)

Warsztat szkoleniowo- naukowy „ Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu integracyjnym”
(organizator:Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „ZIELONY LATAWIEC”)

Warsztat szkoleniowo-naukowy „Przyczyny, objawy, leczenie i profilaktyka zatkanego nosa” prowadzony przez mgr Paulinę Atys
(organizator:Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim)

Warsztat szkoleniowo-naukowy „Podstawy dykcji i emisji głosu”
(organizator: Koło Naukowe Logopedii działające przy Pracowni Akademii Pedagogiki Specjalnej im.M. Grzegorzewskiej w Warszawie)

„AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”.
(organizator: Centrum Kształcenia Praktycznego SWPS w Warszawie).

„Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”.
(organizator. ProCentrum).

„Głos i słowo w przestrzeni publicznej”.
(organizator: Naukowe Koło Logopedyczne przy APS , Naukowe Koło Logopedyczne przy UW).

Uczestnik:

„Postępowanie logopedyczne w przypadku dyslalii”.

„Terapia jąkania”.

„Interwencja terapeutyczna opóźnionego rozwoju mowy”.

„Techniki wspomagające terapię logopedyczną”.
(organizator: Forum Logopedy).

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550