mgr Monika Puchalska

Pedagog
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – mgr nauk o rodzinie)

(Uniwersytet Warszawski – Edukacja dzieci w wieku 3-9 lat z Terapią Pedagogiczną)

Terapeuta Integracji Sensorycznej
(Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie)

Terapeuta Ręki
OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI TUTOR – Certyfikat specjalisty Terapii Ręki I i II stopnia.

Ukończone kursy i szkolenia:

„METODA DOBREGO STARTU – część praktyczna” – Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

„Obraz – Ruch – Słowo w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
(MSCDN w Warszawie)

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – Stopnia I

Bilateralna Integracja – program szkolny

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550