mgr Monika Bartnik

Fizjoterapeuta
(Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Terapeuta Integracji Sensorycznej
(Centrum Terapii Behawioralnej, Beata Ignaczewska)

Doradca Noszenia ClauWi
(Szkoła Noszenia ClauWi, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu)

Członek Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska

Ukończone kursy i szkolenia:

Kurs masażu klasycznego o profilu rozszerzonym
(organizator: CS Heros)

Kurs kinezjotaping podstawowy
(organizator: Reha+)

Kurs PNF podstawowy
(organizator: Reha+)

Szkolenie „Ocena Neurorozwojowa Dziecka – wczesna interwencja”
(organizator: Centrum Rehabilitacji Kinezio)

Kurs „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 miesięcy”
(organizator: Reha+)

Warsztaty „Rozwój niemowlęcia – prawidłowy i zaburzony rozwój niemowlęcia i małego dziecka – program wczesnej terapii i stymulacji psychoruchowej w oparciu o neurofizjologię rozwoju”
(organizator: Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno-Pedagogicznej, Renata Borowiecka)

Kurs „PNF w pediatrii”
(organizator: Reha+)

Kurs podstawowy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
(organizator: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu)

Kurs podstawowy holenderskiej szkoły Masażu Shantali Special Care
(organizator: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu)

Warsztaty „Terapia traktu ustno-twarzowego u dzieci”
(organizator: Fundacja „Chcieć to spróbować”)

Konferencje:

„Fizjoterapia w pediatrii”
(organizator: Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska, Szczecin)

„Wczesna interwencja – moda czy konieczność?”
(organizator: Fundacja „O każde dziecko”, Krynica Zdrój)

II Konferencja „Forum Praktyków – Skoliozy”
(organizator: Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa)

III Konferencja „Forum Praktyków – Skoliozy”
(organizator: Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa)

Konferencja „Pediatria jakiej nie znacie 2014”
(organizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)

IV Konferencja „Forum Praktyków – Skoliozy”
(organizator: Akademia Wychowania Fizycznego, Warszawa)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Czapli 63 (wjazd od Pileckiego)
02-781 Warszawa
Tel: +48 735 982 550