MGR MARIUSZ ZAWIERUCHA

Pedagog specjalny, terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, terapeuta autyzmu, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) – studia podyplomowe (Wyższa Szkoła Edukacji i Nauk Społecznych w Łodzi);

Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem” – studia podyplomowe (Uniwersytet Rzeszowski);

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – dwuletnie studia magisterskie (Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie);

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) – studia podyplomowe (Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie);

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA

„Co może niepokoić w rozwoju małego dziecka?” – szkolenie realizowane przez Centrum Terapii Behawioralnej w Gdańsku

System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji” – szkolenie

„Motywacja a wykonywanie poleceń” – szkolenie online realizowane przez Centrum Terapii Behawioralnej w Gdańsku

„Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWIK w terapii osób niemówiących” – szkolenie

„Komunikacja alternatywna i wspomagająca  u dzieci z ASD” – szkolenie realizowane przez fundację Pomoc Autyzm.

„Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z grupą” – kurs specjalizacyjny dla osób ubiegających się o tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego realizowany przez PSTB w Krakowie (nr indeksu :518/L/2018)

„Techniki Stosowanej Analizy Zachowania w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi” – kurs specjalizacyjny dla osób ubiegających się o tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego realizowany przez PSTB w Krakowie

„VB-MAPP: Ocena umiejętności i planowanie terapii” – szkolenie realizowane przez Ośrodek Szkolenia SCOLARIS w Warszawie

„Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania” – kurs specjalizacyjny dla osób ubiegających się o tytuł zawodowy terapeuty behawioralnego realizowany przez PSTB w Krakowie

Udział w projekcie badawczym dotyczącym przydatności polskich wersji narzędzi przeznaczonych do wczesnego identyfikowania dzieci z problemami rozwojowymi – realizowany przez „Badabada” Fundacji SYNAPSIS oraz Katedrę Psychologii Rehabilitacyjnej Wydziału Psychologii UW

„Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka” – szkolenie realizowane przez Fundację SYNAPSIS

„Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu” – III modułowy kurs bazowy zorganizowany przez Centrum Terapii Behawioralnej w Gdańsku oraz fundację „JiM” w Łodzi.

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550