MGR MAŁGORZATA ROLNIK


Pedagog specjalny – oligofrenopedagogika
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Terapeuta Integracji Sensorycznej
(PSTIS- Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej I i II stopień)

Studia podyplomowe: Kształcenie Muzyczno – Ruchowe(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Wybrane ukończone kursy i szkolenia:

Program percepcyjno – motoryczny „Ruch dla Uczenia się – Move to Learn”
(organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń)

Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – poziom I
(organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawa)

Usprawnianie czytania, pisania i grafomotoryki za pomocą ćwiczeń wzrokowych
(organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń)
 

Terapia Ręki. Część I. Podstawy usprawniania dziecka z MPD i dziecka hipotonicznego
(organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawa)

Terapia Ręki. Część II. Grafomotoryka
(organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości w Warszawa)

Terapia ręki – wspomaganie rozwoju osoby z niepełnosprawnością intelektualną
(organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń)

Zaburzenia przetwarzania słuchowego w aspekcie problemów szkolnych
(organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń)

Vademecum nauczyciela rozpoczynającego pracę z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych
(organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń)

Zaburzenia ze spektrum autyzmu a komunikacja alternatywna i wspomagająca
(organizator: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń)

Klasyfikacja, diagnoza i terapia procesów przetwarzania sensorycznego. Modele klasyfikacji, narzędzia badawcze i diagnostyczne, implikacje do praktyki terapeutycznej
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI )

Modulacja sensoryczna – neurobiologiczny proces od narodzin do starości
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej SI )

Małe dziecko – tabu i mity. Troska, Akceptacja, Bezpieczeństwo, Uczenie we wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodziny.
(organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju – wsparciem dziecka i rodziny. Małe dziecko – poznanie w zabawie.
(organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Czapli 63 (wjazd od Pileckiego)
02-781 Warszawa
Tel: +48 735 982 550