MGR MAGDALENA EWA WESOŁOWSKA

Studia magisterskie na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie

Terapeuta i Diagnosta Integracji Sensorycznej (SI) – studia podyplomowe w Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie w Warszawie

Terapeuta pedagogiczny i rewalidator – studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku (prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z zakresu treningu umiejętności specjalnych (TUS) i terapii pedagogicznej w Zespole Szkół Specjalnych w Warszawie)

Oligofrenopedagog – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (nauczyciel specjalista w Zespole Szkół Specjalnych w Warszawie)

 

Ukończone kursy i szkolenia:

Terapia ręki (organizator: Sensum Mobile – Zbigniew Przyrowski)

Trening umiejętności społecznych (TUS) – (organizator: Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Cieszynie)

Terapia behawioralna – teoria i praktyka Kurs bazowy (3-modułowy) – (organizator: MAGIS – Anna Skierczyńska i Wojciech Sekta)

Przeciwdziałania zachowaniom agresywnym w aspekcie psychologicznym i prawnym (organizator: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)

Kryzys psychiczny (organizator: APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie)

Profilaktyka uzależnień (organizator: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)

Zaburzenia odżywiania (organizator: Klinika Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Warszawie)

Człowiek w sytuacjach ekstremalnych (organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Drama (organizator: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku)

Biblioterapia w pracy nauczyciela i pedagoga (organizator: EDU-MACH – specjalistyczne centrum edukacji)

Twórczo i aktywnie – nieszablonowe metody pracy w szkole (organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Warszawie)

Innowacyjne i kreatywne wykorzystanie zasobów TIK – Lekcja: Enter! (organizator: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550