mgr Kinga Rybińska

Logopeda (SWPS)

Anglista (Uniwersytet Warszawski)

Ukończone kursy i szkolenia:

„Staż logopedyczny w zakresie terapii logopedycznej małych dzieci i dzieci w wieku przedszkolnym ze spektrum autyzmu” – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS

„Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej – część 1.” – dr. Anna Prożych

„Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji osób z autyzmem” – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego SYNAPSIS

„Stymulacja funkcji poznawczych – wzrokowych, słuchowych i motorycznych” – mgr. Agnieszka Bala, Centrum Metody Krakowskiej

„AAC jako wsparcie mówienia” – Ewa Grzelak

„AAC w autyzmie” – Ewa Grzelak

„Stymulacja traktu ustno-twarzowego” – Małgorzata Gawryl

„Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM, afazji motorycznej i rozwojowej wg zasad motorycznego uczenia’” – Ewa Grzelak

„Ocena funkcjonalna traktu ustno-twarzowego. Mioterapia” – podejście autorskie – Ewelina Mendala-Kwoczek

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550