mgr Justyna Sobiesiak

MGR JUSTYNA SOBIESIAK

Pedagog
(Uniwersytet Warszawski)

Terapeuta Integracji Sensorycznej
(Studia podyplomowe: Centrum Integracji Sensorycznej)

Terapeuta Ręki
(Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości)

W trakcie studiów Psychologia: wychowawcza i rozwojowa
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Ukończone kursy i szkolenia

Wspomaganie rozwoju dzieci wg programu integracji odruchów dr Sally Goddard
(organizator: Instytut Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska)

Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
(organizator: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych)

Szkolenie „Autyzm i zespół Aspergera – rozpoznawanie potrzeb dzieci i młodzieży, opiniowanie i orzekanie, planowanie i organizacja metod oraz form wsparcia”
(organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji)

Szkolenie „Sensoplastyka – wstęp”
(organizator: Inkubator Inspiracji)

Kurs kompetencji ogólnych: terapia poznawczo-behawioralna
(organizator: Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu)

Szkolenie: Diagnoza dyskalkulii
(organizator: EDU-MACH)

Szkolenie z metody dramy stosowanej
(organizator: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA)

Kurs doskonalący: Elementy artterapii wspomagające integrację działań edukacyjnych i wychowawczych
(organizator: WCIES)

Udział w radzie szkoleniowej: CBT depresji – warsztat terapeutyczny; Samookaleczanie
(organizator: PPP nr 3 w Warszawie)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550