mgr Joanna Gładecka

Psycholog
(Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii )

Terapeuta Integracji Sensorycznej
(organizator: Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej)

Studia podyplomowe: Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia rozwojowe – diagnoza i terapia. Studia kwalifikacyjne. WSB w Krakowie Studia Podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne (WSEZiNS)

Wybrane kursy i szkolenie:

Diagnoza procesów integracji sensorycznej
(organizator:Fundacja OKNO)

2 letnie Studium Pomocy Psychologicznej i Socjoterapii
(organizator: Ośrodek Metod i Szkoleń Psychospołecznych w Warszawie)

Wybrane elementy terapii dziecka z Autyzmem
(organizator:Centrum Terapii Mowy i Komunikacji Pleciuga)

Terapia ręki i wspomaganie funkcji pisania
(organizator: Orticus, Warszawa)

Teatr w terapii
(organizator: Intellegere)

Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży
(organizator:CBT w Warszawie)

Metody pracy z dziećmi i z młodzieżą z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym.
(organizator:CMPPP w Warszawie)

Zaburzenia odżywiania się u dzieci i młodzieży.Profilaktyka i elementy pomocy terapeutycznej z uwzględnieniem podstawowych zasad techniki Alexandra
(organizator: CMPPP w Warszawie)

Kinezjologia Edukacyjna Dennisona I i II stopnia
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów)

Biblioterapia jako metoda pracy z tekstem literackim, stymulująca rozwój emocjonalny i intelektualny uczniów
(organizator: CMPPP w Warszawie )

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Czapli 63 (wjazd od Pileckiego)
02-781 Warszawa
Tel: +48 735 982 550