mgr Izabela Pietrowska

Terapeuta pedagogiczny
(Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Nauk Społecznych; specjalność: pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną)

Terapeuta integracji sensorycznej
(PSTIS – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej – I – II stopień)

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Społecznych w Katedrze Edukacji i Kultury.

Doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego.

Szkoleniowiec prowadzący warsztaty (dla Rad Pedagogicznych i rodziców dzieci z dysleksją) z zakresu organizowania pomocy uczniom z dysleksją w szkole oraz udzielania skutecznej pomocy dzieciom z dysleksją w domu.

Autorka kilkunastu punktowanych publikacji naukowych z zakresu pedagogiki.

Członek: Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Dysleksji, Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc.

Ukończone kursy i szkolenia:

„Bajkoterapia kliniczna”
(organizator: Centrum Szkoleń Psychologiczno-Pedagogicznych SUPERWIZJA)

Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa: „W poszukiwaniu sposobów efektywnego uczenia się”
(organizator: Uniwersytet Gdański)

„Ortograficzna podróż do Krainy 7 inteligencji”
(organizator: Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Niepołomicach)

„Liczyć inaczej. Widzieć inaczej. Od zdolności matematycznych po dyskalkulię”
(organizator: Polskie Towarzystwo Dysleksji Oddział w Niepołomicach)

II Ogólnopolski Kongres Terapeutów Integracji Sensorycznej: „Diagnoza i metody terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego”
(organizator: Forum, Wydawnictwo Profesjonalizm)

„Neurodydaktyka – nauczanie przyjazne mózgowi”
(organizator: Centrum Szkoleń Cognitus)

„Zmysłoplastyka w integracji sensorycznej”
(organizator: Centrum Szkoleń Cognitus)

„Zabawy z chustą i tunelem animacyjnym”
(organizator: Centrum Szkoleń Cognitus)

III Ogólnopolska Konferencja: „Edukacja z Pasją”
(organizator: Centrum Szkoleń Cognitus)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Dysleksja – co nowego w teorii i praktyce?”
(organizator: Uniwersytet Gdański)

Konferencja dla nauczycieli: „Najważniejsze, by wspierać. Dysleksja i dyskalkulia – metody i narzędzia pracy z uczniem”
(organizator: Nauczycielski Ośrodek Edukacyjny, Polskie Towarzystwo Dysleksji, OPERON, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu)

Ogólnopolska Konferencja: „Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe. Przyczyny – skutki – pomoc”
(organizator: Uniwersytet Gdański)

Ogólnopolska konferencja naukowa: „Kreatywność w integracji – 20 lat inicjatywy OSPAR w APS”
(organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

X Ogólnopolska Konferencja Psychologii Zdrowia: „Z psychologią po zdrowie. Profilaktyka i promocja zdrowia – mit czy rzeczywistość?”
(organizator: Uniwersytet Gdański, Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

„Dysleksja a nauczanie języków obcych”
(organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości)

„Terapia ręki”
(organizator: Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja” w Warszawie)

„Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz”
(organizator: Centrum Doskonalenia STIMULUS)

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Montessori: „Inspiracje”
(organizator: Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Fundacja – Polska Rada Montessori, Polski Instytut Montessori)

Międzynarodowa Konferencja: „Dyskalkulia – diagnoza, terapia i wsparcie edukacyjne”
(organizator: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Promathematica)

Certyfikat potwierdzający pozytywny wynik egzaminu z podstaw psychometrii
(organizator: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego)

„Kompleksowy model pracy z dzieckiem z ADHD w ramach programu Ułatwiamy Życie z Nadpobudliwością”
(organizator: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)

„Praca z dzieckiem Indygo – nowe spojrzenie na zagadnienie ADHD”
(organizator: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)

„Możliwość terapii ADHD z wykorzystaniem EEG – biofeedback”
(organizator: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)

Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
(organizator: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Cogito”)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550