mgr Anna Smardzewska

Pedagog specjalny/Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych
(Pedagogium-Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie)

 

Studia podyplomowe:

Edukacja Integracyjna i Włączająca
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie)

 Terapeuta integracji sensorycznej
(Akademia Pedagogiki Specjalnej we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Terapeutów Integracji Sensorycznej)

Diagnoza i terapia pedagogiczna- od marca 2023 r.
(Akademia Nauk stosowanych Wincenta Pola w Lublinie)

 

Wybrane ukończone kursy i szkolenia:

– „Ukryta niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne”
(organizator: Stowarzyszenie „Nie-Grzeczne Dzieci”

– Kierownik wycieczek i  szkolnych imprez krajoznawczo-turystycznych
(organizator: Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja”)

– Metody radzenia sobie ze stresem
(organizator: Centrum Rozwoju Edukacji A-Z)

– „Projekt edukacyjny , czyli nauczanie przez działanie”
(organizator: Centrum Rozwoju Edukacji A-Z)

– „Ogarnij hejt”
(organizator: Instytut Polska Przyszłości)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550