mgr Alicja Tatus

Psycholog
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Terapeuta Integracji Sensorycznej
(Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie, Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie)

Ukończone kursy i szkolenia:

Trener TUS osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera stopień II Nr certyfikatu 182/02/2021
Organizator: Studio Psychologiczne Joanna Węglarz

Trener TUS stopień I Nr certyfikatu 143/02/2021
Organizator: Studio Psychologiczne Joanna Węglarz

Terapia Ręki w Teorii Integracjii Sensorycznej
Organizator: Sensum Mobile

eKonferencja Akcja-Relacja, czyli wspieranie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży
Organizator:  Studio Psychologiczne Joanna Węglarz

Szkolenie online Akademia Praktyka TherapyTools Moduł I – Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczo-behawioralnym
Organizator: TherapyTools, Anna Lewandowska

Warsztaty z zakresu autoregulacji
Organizator: Centrum Edukacji „Bartmaj”

Inkubator PSI: Modele kompetencyjne studenta psychologii (trening interpersonalny)
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom”

Warsztat: Asertywność
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom”

Warsztat: Komunikacja interpersonalna
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom”

Warsztat: Praca z grupą
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom”

Warsztat: Techniki i narzędzia pracy trenera
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom”

Warsztat: Sytuacje trudne
Organizator: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom”

Kurs na wychowawcę wypoczynku
Organizator: Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczycil’

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550