Mgr Agnieszka Szczepocka

Psycholog
(Uniwersytet SWPS, specjalność psychologia kliniczna i zdrowia)

Gdański Uniwersytet Medyczny, specjalność neuropsychologia

Psychoterapeuta, w trakcie specjalizacji
(Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Uniwersytet SWPS)

Ukończone kursy i szkolenia 

„Komunikacja empatyczna wewnątrz organizacji. Podstawowe założenia NVC”.
(organizator: Empathic Way, Warszawa)

„Narzędzia i kompetencje użyteczne w procesie współpracy z rodzicami”.
(organizator: Gadatek, Centrum Rozwoju Porozumienia, Poznań)

„AAC, kurs komunikacji alternatywnej i wspomagającej, stopień I i II”.
(organizator: Gadatek, Centrum Rozwoju Porozumienia, Poznań)

Certyfikat Neurofeedback oraz Biofeedback, GSR w zastosowaniach klinicznych oraz tereningu szczytowej wydajności.
(organizator: Akademia Biofeedback EEG)

Uczestnik konferencji naukowo-szkoleniowej , 8th FENS Forum of Neuroscience, Barcelona, Hiszpania

Staż, Pracownia Pamięci Przestrzennej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

„Heart Rate Variability, How Can We Optimally Train Positive HRV Changes”
(warsztaty, prowadzący – Donald Moss, Ph.D, organizator – Biofeedback Federation of Europe”)

Nasze placówki

ul. Zamieniecka 25
04-158 Warszawa
Tel: +48 606 409 120

ul. Nubijska 1 (V klatka)
03-977 Warszawa
Tel: +48 606 402 520

ul. Wyczòłki 29
02-820 Warszawa
Tel: 735 982 550