Facebook

mgr Marta Chrołowska-Klekotka

fizjoterapeuta
(Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - wydział fizjoterapii)

terapeuta form muzyczno - ruchowych
(Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - wydział fizjoterapii)

dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej SI
(PSTIS - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej - I - II stopień. Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Warszawie, ,,Teoria Integracji Sensorycznej w Diagnozie i Terapii Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi")

terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena IAS
(Instytut Johansena IAS Polska)

diagnosta i terapeuta Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego metodą NEUROFLOW - Aktywny Trening Słuchowy
(APD-Medical, Warszawa)

uczestnik konferencji naukowo - szkoleniowej:
Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi (organizator: Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości).

członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (PSTIS).
Przez 13 lat instruktor gimnastyki korekcyjnej w przedszkolach.Ukończone kursy i szkolenia:

"Wprowadzenie do terapii zaburzeń modulacji sensorycznej: STEPSI-narzędzie do efektywnego rozumowania klinicznego" Tracy Muran Stackhouse
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

"Stymulacja lewej półkuli. Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania."
(organizator: PSTIS Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

"Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy".
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej).

"Nadpobudliwość psychoruchowa a integracja sensoryczna".
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej).

"Muzyka w procesie uczenia się i terapii"
(organizator: Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno - Pedagogicznej).

"Logopedia a Terapia Integracji sensorycznej"
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

Seminarium szkoleniowe: "Mózgowe Podłoże Funkcjonowania Człowieka"
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

"Autyzm - specyficzne potrzeby - kompleksowa terapia"
(organizator: Fundacja Synapsis).

"Wczesna interwencja terapeutyczna i wspieranie rozwoju. Elementy diagnozy i terapii dziecka 0-36 m.ż."
(orgnizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

"Kurs I stopnia w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na metodzie Weroniki Sherborne"
(organizator: Integracyjne Centrum Treningowe, Bielsko - Biała)

Uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej "Ruch, wzrok, słuch - podstawa uczenia się"
(organizator: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

"Trudne zachowania - pozytywne podejście"
(organizator: Fundacja SYNAPSIS)

"Komunikacja, umiejętności społeczne, zabawa: jak uczyć dzieci z autyzmem tych odrębnych, lecz powiązanych ze soba umiejetności?"
(organizator: Fundacja KROK PO KROKU)

"Terapia Reki"
(organizator: a Centrum, Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju, Warszawa)

"Odmieniając codzienne chwile", szkolenie przygotowujące do uczenia dziecka z autyzmem umiejętności społeczno -komunikacyjnych przez zabawę.
(organizator: Fundacja Zrozumieć Autyzm)

"Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne". Mary Kawar
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

"Trening Umiejętności Społecznych( TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu"
(organizator:Fundacja Pomoc Autyzm)

"Szkolenie doskonalące Update Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy 2016.
(organizator:APD-Medical)

"Szkolenie doskonalące Update Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy 2017.
(organizator:APD-Medical)