Facebook

mgr Katarzyna Łuczka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
(Uniwersytet Łódzki – wydział Nauk o Wychowaniu)

Oligofrenopedagog
(kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika – Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci)

Terapeuta Integracji sensorycznej
(studia podyplomowe - Wyższa Szkoła Mazowiecka)


Ukończone kursy i szkolenia:

„Jak pomóc dzieciom z zespołem Aspergera”
(Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami Nie – Grzeczne Dzieci)

„Rozwiązywanie Problemów Wychowawczych”
(Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci)

„Uczeń z wadą słuchu w szkole”
(Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo)

„Praca w zespołach, współpraca między zespołami”
(Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci)

„Aktywizujące metody nauczania w edukacji wczesnoszkolnej”
(Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń)