Facebook

mgr Marta Chrołowska-Klekotka

fizjoterapeuta
(Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - wydział fizjoterapii)
terapeuta form muzyczno - ruchowych
(Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - wydział fizjoterapii) Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
"Stymulacja lewej półkuli. Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania."
(organizator: PSTIS Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
"Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy".
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej). Więcej...

 

mgr Halina Łuszczak

oligofrenopedagog
(Pedagogika Specjalna - Oligofrenopedagogika - studia magisterskie Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie)
terapeuta Integracji Sensorycznej Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej. Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
"Ruch, taniec i muzyka w integracji grupy" - Klauza
"Zaburzenia emocjonalne u dzieci"
(Bielański Punkt Metodyczny przy Wydziale Edukacji). Więcej...

 

mgr Aleksandra Litwińska

psycholog
(Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Nauk Społecznych w Lublinie)
pedagog specjalny
(Studia Podyplomowe, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie). Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
"Terapia integracji sensorycznej w pracy z dzieckiem autystycznym"
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
"Diagnoza Rozwoju i Ocena Funkcjonowania dziecka w wieku 0-3 lat"
(organizator: Centrum Szkolenia ,, Dobra Kadra" w Warszawie). Więcej...

 

mgr Natalia Ligia Smagacz

mgr pedagogiki specjalnej
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie- specjalność pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, terapia pedagogiczna)
instruktor rekreacji ruchowej - hipoterapia. Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
"Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej ujęcie interdyscyplinarne"
(organizator: PSTIS - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
Szkolenie dla osób pracujących z dziećmi z Zespołem Aspergera
(organizator: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera "NIE - GRZECZNE DZIECI"). Więcej...

 

mgr Daria Sędłak

mgr pedagogiki specjalnej i edukacji wczesnoszkolnej
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) (Studia podyplomowe na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej - Edukacja Wczesnoszkolna). Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
"Terapia ręki"
(organizator: a Centrum, Edukacyjno-Rehabilitacyjne Centrum Wspierania Rozwoju w Warszawie)
"Przedszkolne zabawy w teatr"
(organizator: WCIES). Więcej...

 

mgr Aleksandra Chachulska

pedagog specjalny
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej "Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie")
Studia Podyplomowe - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
"Wczesna Interwencja i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka". Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
Podstawy Diagnozy i Terapii Zespołu Aspergera.
(organizator: Centrum Terapii Sotis)
Wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
(organizator: Ośrodek Szkoleń Kreatywnych "komunikator" w Warszawie). Więcej...
mgr Klara Sójka

mgr fizjoterapii
(Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie-wydział fizjoterapii)
terapeuta integracji sensorycznej
(Centrum Terapii Behawioralnej, Beata Ignaczewska) Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
"Kurs podstawowy koncepcji PNF"
(organizator: Reha +)
"PNF i skoliozy"
(organizator: Reha +). Więcej...
 

mgr Natalia Kamińska

neurologopeda, filolog polski, pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego
(Akademia Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytet Warszawski). Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
Warsztat szkoleniowo- naukowy „ Terapia osób jąkających się metodą Zofii Engiel”
(organizator:Naukowe Koło Logopedyczne przy Uniwersytecie Warszawskim)
Warsztat szkoleniowo- naukowy„ Praca asystenta- cienia w przedszkolu integracyjnym”
(organizator:Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "ZIELONY LATAWIEC"). Więcej...

 

mgr Monika Bartnik

Fizjoterapeuta
(Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Terapeuta Integracji Sensorycznej.
(Centrum Terapii Behawioralnej, Beata Ignaczewska)
Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
Kurs masażu klasycznego o profilu rozszerzonym.
(organizator: CS Heros)
Kurs kinezjotaping podstawow
(organizator: Reha+). Więcej...

 

mgr Zuzanna Staniaszek

mgr psychologii o specjalności klinicznej
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)
mgr turystyki i rekreacji
(Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
„Terapia ręki”
(Sensum Mobile)
„Diagnoza w kierunku autyzmu i Zespołu Aspergera”
(Promitis). Więcej...

 

mgr Kinga Gorzynik

Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog wczesnoszkolny i przedszkolny

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny
(SGGW-Wydział Nauk Humanistycznych)
Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
Kurs I oraz II-go stopnia Terapeuty Integracji Sensorycznej
(organizator- PSTIS - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)
Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI
(organizator- PSTIS - Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej). Więcej...

 

mgr Ewelina Wójcik

pedagog specjalny - tyflopedagog i oligofrenopedagog
(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Wydział Pedagogiki w Lublinie)
terapeuta integracji sensorycznej
(PSTIS- Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej I i II stopień). Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
„Terapia Ręki”
(aCentrum-Centrum Wspierania Rozwoju w Warszawie)
„Trening czystości dla dzieci ze specjalnymi potrzebami”
(KROK PO KROKU - Fundacja na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju i ich Rodzin we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologii Behawioralnej). Więcej...

 

mgr Barbara Grzegorczyk

Pedagog - pedagogika przedszkolna z terapią pedagogiczną
(Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie)
Studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej
(Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie - Instytut Sportu i Rekreacji w Warszawie). Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
Kurs doskonalący: Ruch dla Uczenia się ( Move to Learn) - WCIES. Więcej...

mgr Katarzyna Łuczka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
(Uniwersytet Łódzki – wydział Nauk o Wychowaniu)
Oligofrenopedagog
(kurs kwalifikacyjny oligofrenopedagogika – Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci). Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
„Jak pomóc dzieciom z zespołem Aspergera”
(Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami Nie – Grzeczne Dzieci)
„Rozwiązywanie Problemów Wychowawczych”
(Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci). Więcej...

mgr Aneta Kowalczyk

Fizjoterapeuta
(Warszawski Uniwersytet Medyczny II Wydział Lekarski). Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
PNF i Skoliozy
(organizator: Reha+)
Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 miesięcy
(organizator: Reha+). Więcej...

mgr Marta Górzyńska

Pedagog przedszkolny
Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

(Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego)
Terapeuta Integracji Sensorycznej
Centrum Integracji Sensorycznej

(Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie). Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
Smyko-multisensoryka
(organizator: Aleksandra Charęzińska Wspieranie Rozwoju Dzieci)
Program percepcyjno-motoryczny „Ruch dla uczenia się” (Move to Learn®). Więcej...

mgr Daniel Szmidt

Fizjoterapeuta
(Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie).
Technik masażysta
(Studium Medyczne im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim). Więcej...

Ukończone kursy i szkolenia:
PNF podstawowy
(Organizator:EduCo Edukacja & Rehabilitacja Elżbieta Krzywożecka w Lublinie)
Kurs masażu sportowego
(Organizator: Studium Medyczne im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim). Więcej...