Facebook

mgr Aleksandra Chachulskapedagog specjalny
(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej "Pedagogika Niepełnosprawnych Intelektualnie")

Studia Podyplomowe - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

"Wczesna Interwencja i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka"

Kurs Integracji Sensorycznej II stopnia 
"Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej"
(Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej)

Ukończone kursy i szkolenia:

Podstawy Diagnozy i Terapii Zespołu Aspergera.
(organizator: Centrum Terapii Sotis)

Wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
(organizator: Ośrodek Szkoleń Kreatywnych "komunikator" w Warszawie)

Kinezjologia Edukacyjna "Brain Gym"
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów w Warszawie).

Zastosowanie integracji sensorycznej (SI) w zaburzeniach mowy u dzieci od 3-go roku życia 
(organizator: Impuls Gabinet Terapii Dziecięcej).

Warsztaty – Terapia Sensomotoryczna i Korekta Dysfunkcji Ustno - Twarzowych
(organizator: Dobra Kadra)

Szkolenie – Diagnoza i terapia SI małego dziecka
(organizator: Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej)

Warsztaty Treningu Widzenia
(organizator: Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej)

Szkolenie – Terapia Ręki
(organizator: Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka Kleks)

Kurs doskonalący – Wspomaganie dzieci w rozwijaniu zdolności do skupiania uwagi i świadomego zapamiętywania.
(organizator: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej)

Konferencja Dyspraksja – Zrozumieć, Wspierać, Edukować
(organizator: Fundacja Szkoła Niezwykła)

Szkolenie: Wspomaganie rozwoju dziecka z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
(organizator: Ośrodek Szkoleń Kreatywnych)

Konferencja: Clinikal Assesment and Practical Intervention for Praxis: From Ideation to Execution
(organizator: Polskie Towarzystwo Integracji Sensorycznej)

Konferencja naukowo – szkoleniowa „Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej)

Warsztaty "Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach mowy u dzieci od 3-go roku życia"
(organizator: Impuls Gabinet Terapii Dzieci)

Warsztaty z zakresu wiedzy o autyźmie - „Autyzm”
(organizator: Centrum Twórczego Rozwoju Dziecka „Kleks”)

Kurs Kinezjologii Edukacyjnej „Brain gym” metody dr Paula Dennisona (I i II stopień)
(organizator: Polskie Stowarzyszenie Kinezjologów)